Maak van ambassadeur van een afgewezen sollicitant

 

Onderzoek naar de Candidate Experience onder Nederlandse werkgevers

De eerste resultaten van een pilot onderzoek naar de Candidate Experience – de sollicitatie-ervaring en het effect op het werkgeversimago – zijn bekend. Deze wijzen uit dat een reactie op een sollicitatie niet voor elke werkgever vanzelfsprekend en tegelijkertijd cruciaal is voor het werkgeversimago. Bovendien blijkt de wijze van afwijzing een essentiële bijdrage te leveren aan de beeldvorming én het ambassadeurschap van de sollicitant.

Eén op de vier sollicitanten ontvangt geen reactie, 8 op de 10 meteen afgewezen
Een kwart van de sollicitanten heeft geen reactie van de werkgever ontvangen. Twee weken na hun sollicitatie is voor hen nog niet bekend of deze is ontvangen en in het proces is meegenomen. Iets meer dan de helft van de sollicitanten (58%) heeft naast een ontvangstbevestiging, een inhoudelijke reactie ontvangen. Weinig aandacht voor inhoudelijke feedback

Weinig verrassend in een tijd van een ruimere arbeidsmarkt en hogere werkloosheid: de meeste sollicitanten – die wel een reactie krijgen – ontvangen direct een afwijzing (82%). Ondanks dat werkgevers steeds vaker dit slechte nieuws moeten mededelen, kunnen zij er een positieve boodschap in verwerken: de afgewezen sollicitant iets meegeven. Slechts weinig werkgevers schenken aandacht aan inhoudelijke feedback (26%) en tips voor verbetering (7%).

Quick wins voor verbetering Employer Brand

Hoe maak je van zoveel (afgewezen) sollicitanten, ambassadeurs voor de organisatie en werkgever? Het geven van een reactie – ook al is het een afwijzing – draagt positief bij aan het beeld dat sollicitanten hebben van de werkgever. Bovendien zijn zij eerder geneigd de werkgever aan te bevelen. En dat geldt in sterke mate ook voor de wijze van afwijzing: inhoudelijke feedback, persoonlijke tips voor verbetering en/of verwijzingen naar bijvoorbeeld een banenplatform voor de branche vergroten de kans dat de werkgever met een (ruim) voldoende wordt beoordeeld en geadviseerd aan familie en vrienden.

Veel sollicitanten = veel ambassadeurs

Meer aandacht voor het sollicitatieproces en tijdige communicatie met de sollicitant hebben een dermate grote impact dat zelfs afgewezen en afwachtende sollicitanten een bijdrage kunnen leveren aan referral recruitment en storytelling.

Het is het verschil tussen een dikke onvoldoende (een 4 of lager) of een 7 of hoger scoren. En dat is in de tijden van een ruimere arbeidsmarkt óók relevant. De massa aan sollicitanten kunnen uiteindelijk (allemaal) fungeren als ambassadeur, wat in tijden van arbeidsmarktkrapte – en die gaan komen – voor het Employer Brand gunstig is.

Bron: Véronique Oonk, Intelligence Group