Gesprek Arbeidsvoorwaarden in de Horeca

Als je de sollicitatiegesprekken hebt doorlopen en eventuele assements succesvol hebt afgerond, dan komt het moment waarop je kunt gaan praten over de arbeidsvoorwaarden. In dit gesprek gaat het om de hoogte van het vaste salaris en eventueel het variabele deel. Ook wordt hier gesproken over de secondaire arbeidsvoorwaarden zoals bijdrage in pensioen, reiskosten vergoeding, eventueel auto en/of telefoon van de zaak e.d.  Meestal zijn de grote lijnen voor het salaris vastgelegd in de Horeca CAO. Bij sommige functies zal een bedrijf hier wellicht van willen afwijken en dan is het goed te onderzoeken welk salaris je zou kunnen vragen. Via verschillende salariswijzers en vergelijkingssites op Internet kun je een goed beeld vormen van wat gangbaar is.

Indicatie Salaris

In de Horeca CAO is een loontabel opgenomen. In deze loontabel zijn de salarissen afhankelijk van de functiegroep en het aantal functiejaren. De functiegroepen zijn ingedeeld in het referentiehandboek waarin je kunt nagaan in welke functiegroep de functie valt waar jij op solliciteert. Afhankelijk van het aantal jaren werkervaring kun je dan nagaan wat het CAO salaris is voor deze positie.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secondaire arbeidsvoorwaarden zijn vaak per bedrijf geregeld en afhankelijk van de functie waarin je werkt. In de Horeca krijgen over het algemeen medewerkers alleen een auto, telefoon of laptop van de zaak als deze ook daadwerkelijk nodig zijn voor de uitvoering van de functie. Zaken als vakantiedagen, reiskosten en bijdrage in het pensioen zijn geregeld via de Horeca CAO of per bedrijf, hierover valt over het algemeen niet te onderhandelen.

Horeca Arbeidscontract

De gemaakte afspraken behoren schriftelijk te worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. In de Horeca wordt hier vrijwel altijd het standaard model uit de Horeca CAO gebruikt en naast de gemaakte afspraken worden in het contract ook zaken vastgelegd als de duur arbeidsovereenkomst, eventuele opzegtermijn, aantal vakantiedagen, proeftijd periode, maaltijden tijdens werktijden

Een arbeidsovereenkomst kan in principe een mondelinge afspraak zijn. Maar gebruikelijk is om afspraken op papier vast te leggen. De volgende onderdelen moeten in een arbeidsovereenkomst geregeld worden:

 • Van werkgever en werknemer de naam, het adres en de woonplaats
 • Locatie(s) waarvan zal worden gewerkt
 • Officiële functienaam van de werknemer en in welke functiegroep die valt
 • Start datum van indiensttreding
 • Hoe lang de arbeidsovereenkomst duurt (bepaalde of onbepaalde tijd)
 • Hoeveel vakantiedagen je recht op hebt
 • De hoogte van het salaris en hoe vaak deze wordt uitgekeerd
 • Hoeveel uur je per week zal gaan werken
 • Deelname aan een pensioenregeling (indien van toepassing)
 • Dat de Horeca CAO van toepassing is
 • Hoelang de proeftijd duurt
 • Wat de opzegtermijn is (indien van toepassing)
 • Eventueel een concurrentiebeding (meestal alleen in verkoop functies)

Duur van het arbeidscontract

Je kunt een overeenkomst aangaan voor onbepaalde tijd en voor bepaalde tijd. In de volksmond noemen wij een contract voor onbepaalde tijd een vast contract. Een contract voor bepaalde tijd (een tijdelijk contract) kan niet steeds worden verlengd. Over het aantal maximaal aantal verlengingen zijn afspraken gemaakt in de CAO.  Als tussen twee contract minder dan drie maanden tijd zit, dan wordt dit gezien als één doorlopende periode.

Proeftijd

Een arbeidsrelatie kan van twee kanten tijdens de proefperiode eenvoudig en per direct worden beëindigd. De lengte van de proeftijd verschilt van bedrijf tot bedrijf en van functie tot functie. Over de maximale duur zijn afspraken gemaakt in de Horeca CAO. 

Concurrentiebeding

In de Horeca wordt niet veel gebruik van gemaakt van een concurrentiebeding, meestal alleen voor verkoop medewerkers. Een beding kan bijvoorbeeld inhouden dat je na uit dienst te zijn getreden voor een bepaalde periode niet bij de concurrent mag werken. Ook staat er vaak in de klanten gedurende een bepaalde periode niet mogen worden benaderd. Er zitten veel regels aan een concurrentiebeding en bij een geschil zal een rechter hierin lang niet altijd in het voordeel van de werkgever beslissen. 

Nul-urencontract

Wel veel gebruikt in de Horeca is het nul-urencontract. Deze contracten bieden de werkgever een grote mate van flexibiliteit. Werknemers met nul-uren contract worden ook wel Horeca oproepkrachten genoemd. Zij worden ingeschakeld als de reguliere Horeca medewerkers het werk niet meer aankan, bijvoorbeeld omdat het meer dan normaal druk is, er verloop is onder de vaste medewerkers of omdat er zieken zijn.


Er zijn twee soorten van oproepcontracten:

nul urencontract:
Werkgever en werknemer hebben geen afspraken over het aantal uren dat de oproepkracht werkt.

Minimum/maximum urencontract (min/max):
Werkgever en werknemer spreken een minimum of maximum aantal uren af dat de oproepkracht per periode werkt.

De wet Flex en Zekerheid beschermd  de rechtspositie van oproepkrachten:

Een werknemer die regelmatig werkt bouwt wel rechten op . Als er in een periode van 3 maanden iedere week werkt of per maand meer dan 20 uur heeft gewerkt, dan kan de medewerker aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst.

De oproepkracht krijgt per keer dat hij of zij wordt opgeroepen om te werken minimaal vier uur betaald , ook als deze per minder lang heeft gewerkt op die dag. Dit geldt echter alleen als er aan 2 voorwaarden zijn voldaan: de oproepkracht moet een arbeidscontract van 14 uur per week of minder hebben , en de tijden waarop hij of zij werkt zijn niet vastgelegd of de omvang van het werk is niet eenduidig vastgelegd.

Meer informatie hierover op: www.minszw.nl

Adverteren

Als u wilt adverteren op deze webiste, neem dan contact op via info@xs2jobs.nl of klik op werkgevers.

Volg ons

Op social media