Tips voor een Horeca CV of Curriculum Vitae

Veel werkgevers lezen altijd eerst het CV, pas als zij dat interessant vinden gaan de ze brief lezen. Een CV, of Curriculum Vitae zoals het officëel heet, geeft een overzicht van persoonsgegevens, vaardigheden, ervaringen, opleidingen en relevante interesses. Het doel van de CV is ervoor te zorgen dat de horeca werkgever interesse heeft in jou als mogelijk toekomstige werknemer en je wil uitnodigen voor een eerste gesprek. 

Houd het kort en overzichtelijk, maak er geen autobiografie van, het hoeft je alleen naar de 1e gespreksronde te brengen. In dat gesprek krijg je volop gelegenheid om je CV verder toe te lichten. Het CV zou de horeca werkgever moeten toelichten waarom je geschikt bent voor die bepaalde baan.

Ongeacht de structuur die je voor je CV gebruikt, gelden in het algemeen de volgende regels.

Vooral bij grote bedrijven en functies waar veel sollicitaties op worden ontvangen, maakt een recruiter een eerste selectie door snel uw cv te “scannen”. Hij of zij zoekt snel naar relevante werkervaring en zaken die eisen zijn gesteld in de vacature.

Het is dus zaak dat je door die eerste selectie komt, want pas dan zal je motivatiebrief en rest van het cv beter gelezen worden. Zorg dus dat deze relevante gegevens bijvoorbeeld vetgedrukt, in het oog springen.
Pas dus jouw cv telkens aan aan iedere vacature. Werkgevers krijgen stapels post onder ogen. Dus als je naar een baan in de IT-sector solliciteert, let er dan op dat je dat aspect in al je vorige banen zo veel mogelijk naar voren brengt.

  • houd het eenvoudig en stop het niet vol met onbelangrijke zaken;
  • zorg dat het goed leesbaar en foutloos is; 
  • werk niet met kopieën; 
  • wees eerlijk; 
  • gebruik bij voorkeur actieve werkwoorden zoals voltooide, bereikte, leerde, diende, was verantwoordelijk voor, regelde, zorgde ervoor dat, enz.; 
  • vermeld waar je bereikbaar bent.
  • gebruik nooit briefpapier van je huidige werkgever
  • als een bedrijf werkt met kerncompetenties en deze komen overeen, highlight deze dan.


Opbouw CV

De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt:

1. Persoonlijke gegevens
2. Klein persoonlijk profiel
3. Werkervaring
4. Opleiding
5. Activiteiten en kwalificaties 
6. Referenties

Hieronder een specificatie van de verschillende onderdelen:

1. Persoonlijke gegevens

Vermeld je naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, nationaliteit, burgerlijke staat (samenwonen is een formele status), pasfoto, geboortedatum en plaats.

Indien je geen EU nationaliteit hebt, maak dan meteen duidelijk dat je over de juiste documenten beschikt om in Nederland legaal te mogen werken.

Soms zijn niet meer piep jonge sollicitanten bang om hun leeftijd te vermelden. Gewoon doen. Vaak zoekt men ook qua leeftijd diversiteit in teams dus misschien ben je juist precies wat men zoekt. Maak er een pre van! Geef bijvoorbeeld aan dat je met je leeftijd, senioriteit en ervaring juist een perfecte aanvulling en rustpunt kunt zijn.

Scan een goede pasfoto en gebruik deze digitaal in uw cv. Geen vakantie foto’s en let op het formaat. Soms sturen mensen onbedoeld foto’s van vele MB’s mee.

2. Klein persoonlijk profiel/motivatie

Hier heb je de kans uzelf te 'verkopen'. Houd het helder, beknopt en dynamisch. Schrijf op wat je te bieden hebt in plaats van wat je zou willen bieden. Dit moet bij de recruiter in het oog springen en er mede voor zorgen dat je cv en brief beter gelezen worden.

3. Werkervaring

Begin met uw meest relevante baan. 
Indien je  al ervaring hebt in de gevraagde werkzaamheden, omschrijf dan in detail wat je verantwoordelijkheden waren en waar je werkzaamheden uit bestonden.

Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik aandachtstreepjes om resultaten, vaardigheden en taken op te sommen. Gebruik niet meer dan zes aandachtstreepjes in één rubriek. 
Laat geen gaten in de tijd vallen. Als je een poosje niet hebt gewerkt, leg dan uit waarom en noteer wat je in die periode wel deed.

4. Opleiding

Begin weer met de meest relevante opleiding en geef aan of  je het diploma wel of niet gehaald hebt.

5. Activiteiten en kwalificaties

Geef een opsomming van je nevenactiviteiten (bv bij een vereniging)  kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties je lid bent (zeker als je een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software je vertrouwd bent. Als je op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.
Geef aan welke talen je beheerst en op welk niveau.

6. Referenties

Als je zegt dat referenten 'op verzoek beschikbaar zijn', zorg er dan ook voor dat dit zo is!

 

Tien tips voor een top CV

1. Houd het simpel

Een CV is niets anders dan een korte schets van uw opleiding, werkervaring en je interesses. Gebruik het om je sterke punten te benadrukken zonder in al te veel bijzaken te noemen. Je kunt een werkgever altijd nog gedetailleerde informatie geven als je eenmaal voor een gesprek bent uitgenodigd.

2. Prestaties voorop

Gebruik actieve werkwoordsvormen, zoals: ik voltooide, vormde, regelde, verwierf, was verantwoordelijk voor, gaf leiding aan. Gebruik aandachtstreepjes om uw belangrijkste wapenfeiten te onderstrepen. Wijd geen ellenlange zinnen aan eerdere functies.

3. Gebruik een volgorde naar relavantie

Begin met je meest relevante werkervaring. Vermeld de naam en het land van je werkgever, met begin- en einddatum, uw precieze functie met een korte beschrijving en je prestaties. Als je voor het eerst solliciteert, schrijf dan elke RELEVANTE werkervaring op, betaald of onbetaald.

4. Stem je CV af op het bedrijf

Werkgevers krijgen stapels post onder ogen. Dus als je naar een baan in de IT-sector solliciteert, let er dan op dat je dat aspect in al je vorige banen zo veel mogelijk naar voren brengt.

5. Wees eerlijk

Liegen in je CV is zowel tijdverspilling voor jezelf als voor je mogelijke werkgever. Probeer bijvoorbeeld geen 'gaten' in je CV te dichten. Zes maanden extra aan een bepaalde baan plakken lijkt misschien een goed idee, maar als je betrapt wordt, krijgt je de baan zeker niet. Maar wees ook niet te bescheiden. Als je denkt dat de drie zomers die je voor een liefdadigheidsinstelling in Frankrijk hebt gewerkt, aantonen dat je het land en de cultuur kent - schrijf dat dan op.
Veel werkgevers laten je bij indiensttreding tegenwoordig tekenen voor het feit dat alle door je verstrekte informatie op waarheid berust.

6. Activiteiten tijdens je opleiding

Als je minder dan twee jaar aan het werk bent, besteed dan ook aandacht aan je prestaties naast je opleiding. Leider van het discussieteam, voorzitter van de voetbalvereniging, secretaris van de feestcommissie, vertegenwoordiger van de studentenvakbond. Maar ook bijbanen hebt, zoals barman of taxichauffeur. Op die manier toont je dat je enthousiast bent, iemand die initiatief durft te nemen.

7. Maak een duidelijk en overzichtelijk CV

Zorg voor een verzorgd en leesbaar CV. De toekomstige werkgever moet de belangrijke informatie snel kunnen vinden. Aandachtstreepjes kunnen helpen bij het opsommen van prestaties waarover tijdens een gesprek kan worden doorgepraat. Als je eventuele werkgever veel moeite moet doen om je CV te lezen, verliest hij snel zijn belangstelling. Probeer zoveel mogelijk op 1 pagina de hoofdpunten te zetten en meer details op volgende pagina’s.

8. Spelling

Typefouten en grammaticale slordigheden doen het CV vaak rechtstreeks in de prullenbak belanden. Geen enkele werkgever neemt graag iemand in dienst die niet eens zijn eigen werk kan controleren. Vertrouw niet op de spellingscontrole van de pc om fouten op te sporen. Lees je CV nauwkeurig door als je denkt dat het af is.
Teken je motivatiebrief voordat je hem in de envelop stopt en gebruik nooit, maar dan ook nooit briefpapier van je (vorige) werkgever. Als je er goed over nadenkt is dat privé gebruik dus eigenlijk diefstal…

9. Twee paar ogen

Een frisse kijk van een goede vriend(in) is nuttig om fouten op te sporen of tips te krijgen. Laat je CV nalezen als je denkt dat het af is. Na drie of vier keer lezen en bijschaven is het lastig om nog objectief naar je CV te kijken. Met andere woorden, bepaalde fouten of onregelmatigheden vallen je niet meer op. Het is goed om er ook iemand anders naar te laten kijken. Probeer nooit je CV in één keer af te maken. Laat het altijd een paar dagen liggen en lees het vervolgens nog eens goed door voor je het verstuurt.

10. Referenties

Als je goede referenties hebt, vermeld die dan zeker in je CV. Benader referenten echter wel eerst voor je hun naam gebruikt. Niets is erger dan naar iemand te verwijzen die van niets weet of die je misschien niet eens mag. Vraag dus ook altijd welk beeld de referent van je zal schetsen en neem alleen de positieve referenten op. Je kunt het best je huidige werkgever of een professor / docent van opleiding benaderen. Iemand die weet hoe je in een bepaalde werkomgeving functioneert.

Bron: o.a. Stepstone.nl

Adverteren

Als u wilt adverteren op deze webiste, neem dan contact op via info@xs2jobs.nl of klik op werkgevers.

Volg ons

Op social media